Доклад за електронна търговия и развитие за 2001 г.

Доклад за електронна търговия и развитие за 2001 г.

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
-
Автор:
Изготвен от секретариата на UNCTAD
Година на издаване:
2001
Издателство:
United Nations Publication
ISBN:
92-1-112541-3
Обем:
252 страници
Формат:
A4
Анотация:
Докладът разглежда тенденциите за развитие на електронната търговия, които следват да бъдат съобразени от развиващите се страни при позициониране на техните икономики с оглед предимствата, предоставяни от ИКТ и интернет. Осигурява основни факти и графики за електронната търговия и дискутира влиянието на отделно сектори, в частност от значение за развиващите се страни. Също така дава, посредством конкретни примери, препоръки към същите за създаване на необходимата среда за развитие на електронната търговия.
Забележки:

Website: www.unctad.org/ecommerce

Докладът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Електронна търговия