Доклад за електронна търговия и развитие за 2002 г.

Доклад за електронна търговия и развитие за 2002 г.

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
-
Автор:
Изготвен от секретариата на UNCTAD
Година на издаване:
2002
Издателство:
United Nations Publication
ISBN:
92-1-112541-3
Обем:
251 страници
Формат:
A4
Анотация:
Електронната търговия е един от видимите примери за начина, по който информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за икономическото развитие. Подпомага при подобряването на търговската ефективност на държавите, както и при управлението на интеграцията в развиващите се държави към глобалната икономика. Позволява по-голяма конкурентноспособност при развитието на бизнеса и начинанията на предприемачите. Подпомага появата на нови работни места.
Докладът предоставя факти и информация и анализира голям брой от теми, които имат влияние върху разрастването на електронната търговия в развиващите се страни. Докладът също така идентифицира политиката и търговските възможности, достъпни на развиващите се страни, както и предоставя практически насоки за максимизиране на приноса на електронната търговия към икономическото и социалното развитие.
Забележки:

Website: www.unctad.org/ecommerce

Докладът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Електронна търговия