Мениджмънт на проекти в информационните технологии

Мениджмънт на проекти в информационните технологии

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Автор:
проф. д-р инж. Огнян Наков, адв. доц. д-р Георги Димитров, маг. инж. Иван Станков, д-р инж. Ивайло Симеонов, маг. Петя Делева
Година на издаване:
2013
Издателство:
Технически Университет - София
ISBN:
978-619-167-009-3
Обем:
157 страници
Формат:
60/84/16
Анотация:
Учебникът е подходящ за провеждане на курсове по "Мениджмънт на проекти в информационните технологии", "Мениджмънт на информационни системи". Той може да се използва и от широк кръг специалисти, навлизащи в системи за управление на бизнеса.
Екипът от автори цели да се дадат знания на студентите в следните сфери: работа в екип, правото в областта на информационните технологии, управление на проекти, запознаването със същността на Business Intelligence и принципите на работа на системи за управление на бизнеса.
Тези знания, в съчетание с инженерните такива, придобити по време на обучението в ТУ, ще дадат на завършващите студенти солидна основа за успешен старт на кариера и бизнес.
Забележки:

Книгата е достъпна само на български език.

Каталог:
Комуникационно право, Интелектуална собственост, Други