Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Журнал
Автор:
-
Година на издаване:
2011
Издателство:
Pario Communications Limited
ISBN:
978-0-9563120-1-3
Обем:
256 страници
Формат:
A4
Анотация:
Тази книга има за цел да проучи възможните пътища за бъдещото развитие на European eSignatures Directive, и по-общо на общата европейска правна рамка за доверителни услуги.
Забележки:

Website: www.deaeslr.org

Журналът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Електронен подпис, Електронно правосъдие, Компютърни престъпления