Рискове и безопасност в Интернет

Рискове и безопасност в Интернет

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Перспективите пред децата в Европа
Автор:
Соня Ливингстън, Лесли Хейдън, Анке Гьорзиг, Шартан Олафсони и членове на мрежата EU Kids Online network
Година на издаване:
2011
Издателство:
LSE
ISBN:
2045-2551
Обем:
167 страници
Формат:
A4
Анотация:
Бързината, с която децата и младите хора получават достъп онлайн, конвергентни, мобилни и мрежови медии, е безпрецедентнa в историята на технологичните иновации. Родители, учители и деца придобиват знания, изучавайки как да използват интернет и намират нужната им информация в рамките на своето ежедневие. Заинтересованите страни - правителства, училища, индустрия, организации за закрила на детето и семействата - се стремят да увеличат онлайн възможностите като в същото време се сведе до минимум риска от вреди, свързани с използването на Интернет.
Настоящият доклад представя изводите на екипа, разработил EU Kids Online Deliverable D4: Core Findings - част от един нов и уникален проект, създаден и ръководен от EU Kids Online network и финансиран по програмата "Безопасен Интернет" към Европейската комисия.
Забележки:

За повече информация: http://www.eukidsonline.net

Докладът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Защита на личните данни, Компютърни престъпления, Други