Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Журнал
Автор:
-
Година на издаване:
2009
Издателство:
Pario Communications Limited
ISBN:
ISSN 1756-4611
Обем:
293 страници
Формат:
A4
Анотация:
Цифровите доказателства и електронните подписи могат да бъдат обременяващи – както за юристите, така и за другите хора, но те оказват ефект върху всички, които разполагат с банкова сметка или използват кредитна или дебитна карта. Технологията, която се използва в днешно време при работа с парични потоци, не може да се счита за повсеместна, но въвеждането на банкомати в много страни се развива със значителни темпове, особено в африканските държави. Употребата на информационни технологии в банковия сектор все още не успява да предотврати паричните кражби от банки или организации – издатели на пластични карти за целите на безкасовите разплащания.
Този брой е посветен на цифровите доказателства и електронните подписи като част от процеса на извършване и разследване на компютърни престъпления.
Забележки:

Website: www.deaeslr.org

Журналът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Електронно управление, Електронно правосъдие, Компютърни престъпления