Правна клиника

Правна клиника

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Практическо ръководство
Автор:
-
Година на издаване:
2006
Издателство:
СИБИ
ISBN:
10: 954-730-343-0; 13: 978-954
Обем:
322 страници
Формат:
A5
Анотация:
Тази книга е първият опит в българската правна литература за представяне на един от най-успешните модели за практическо обучение на студентите по право - правните клиники. В настоящото ръководство са разгледани най-важните въпроси, свързани със създаването на правна клиника, нейното устройство и функциониране. Представени са и основните дисциплини, които се изучават в правните клиники - професионална юридическа етика, интервюиране на клиенти, оформяне на юридически документи, извънсъдебно разрешаване на юридически спорове и др.
Забележки:

Website: www.sibi.bg

Практическото ръководство е разработено по проект на ABBA/CEELI, USAID и Институт "Отворено общество" - София. Достъпно е само на български език.

Каталог:
Други