Международни електронни доказателствени средства

Международни електронни доказателствени средства

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
-
Автор:
Колективен труд под редакцията на С. Мейзън
Година на издаване:
2008
Издателство:
Британски институт за международно и сравнително право
ISBN:
978-1-905221-29-5
Обем:
1002 страници
Формат:
А5
Анотация:
Все по-голям брой граждански и наказателни дела включват предоставянето на цифрови доказателства с международен характер. Електронните доказателствени средства оказват влияние във всеки аспект на правото, включително договорно, трудово, семейно, наказателно, поземлено право и право на интелектуалната собственост; в крайна сметка няма сфера на правото, която да не е включена и електронните доказателства придобиват все по-голяма значимост с повсеместното използване на интернет и световната мрежа.
Очевидно е, че престъпниците и терористите използват електронната среда за кражби, изнудване и злоупотреба с малолетни в международен мащаб. Освен това, и държавните, и търговските организации разчитат до такава степен на електронната среда, че тя придобива критично значение не само за бизнеса, но и за оцеляването на държавата като цяло.
Книгата представя очерк на материалното право на доказателствата, тяхната допустимост и разкриване, както и на процесуалните изисквания в държавите, включени в анализа.

Забележки:

Website: www.biicl.org


Българско участие:

Димитров, Г., Кръстева, Д., Електронни доказателства в България, Глава 6. Международни електронни доказателствени средства.

 

Книгата е достъпна само на английски език.

Каталог:
Електронно правосъдие, Компютърни престъпления