Правна рамка и състояние на защитата на интелектуална собственост и борбата срещу кибер престъпленията в България

Правна рамка и състояние на защитата на интелектуална собственост и борбата срещу кибер престъпленията в България

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Анализ
Автор:
Димитров, Г., Огнянов, М., Николаева, П. и авт. кол-в
Година на издаване:
2006
Издателство:
Център по право на информационните и комуникационни технологии
Обем:
121 страници
Формат:
А5
Анотация:
Интернет се развива с толкова бързи темпове, че е невъзможно всички предизвикателства, които възникват във връзка с него, да бъдат разрешени със създаването на един единствен нормативен акт. От голяма важност при изработването на национална правна рамка е да се осигури достатъчно технологично-неутрална гъвкавост, за да има оптимален баланс между интересите на носителите на авторски права (при законодателството за интелектуалната собственост), тези на обществото като цяло (при законодателството за интелектуалната собственост и това за компютърните престъпления), както и на Интернет потребителите.
Забележки:

Анализът е разработен по проект "Intellectual property rights and cybercrime: overcoming the gap between law and information technologies".

Анализът е достъпен само на български език.

Каталог:
Интелектуална собственост, Компютърни престъпления