Състояние на електронното правителство в България

Състояние на електронното правителство в България

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Анализ
Автор:
Димитров, Г., Манолов, С., Благоев, Л., Куюмджиева, А.
Година на издаване:
2005
Издателство:
Център по право на информационните и комуникационни технологии
Обем:
115 страници
Формат:
А5
Анотация:
Настоящата разработка представя анализ на състоянието на електронното правителство в България и съдържа предложения за предприемане на мерки за подобряване на ефективността и ефикасността при реализиране на задачите от администрацията. В изготвянето на предложенията са участвали утвърдени експерти в областта на електронното правителство към Центъра по право на информационни и комуникационни технологии.
Цел на настоящата разработка е да се анализират досегашните мерки и проекти, реализирани в областта на електронното правителство, да се очертаят бариерите пред по-нататъшното му развитие и да се набележи възможния път за тяхното преодоляване.
Забележки:

Анализът е създаден по проект "Bringing the E-government services closer to the citizens".

Достъпен е само на български език.

Каталог:
Електронно управление