Свързано правителство

Свързано правителство

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Лидери на мисълта. Есета от иноватори
Автор:
Колективен труд под редакцията на Вили Кацоровски
Година на издаване:
2004
Издателство:
Premium Publishing
ISBN:
0-9546445-8-1
Обем:
152 страници
Формат:
А5
Анотация:
Книгата се състои от 14 есета, изготвени от различни правителства, които са разделени в три основни направления. Първата глава обхваща стратегиите за електронно управление в страни като Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Южна Корея, които отдавна работят в тази сфера. В книгата те са наречени „пионерите”.
Втората част представя значими проблеми, свързани със стратегиите за електронно управление, в онези страни, които - за целите на сравнението в международен мащаб, попадат на средно ниво – т.нар. „модернисти”. Страни като Германия, Франция, Испания, Великобритания, Холандия и Португалия са постигнали значителен напредък при изпълнението на техните национални стратегии в тази сфера.
На последно място се обръща внимание на страните, които икономистите класифицират като индустриално развиващи се страни и които са постигнали - или чиято цел е да постигнат – съществено подобрение в позиционирането си в световен мащаб. В тази категория попадат страни като Бахрейн, Естония, Мексико и Бразилия, носещи общото наименование „изгряващи звезди”.
Забележки:

Website: www.premiumpublishing.co.uk

Сборникът е достъпен само на английски език.

Каталог:
Електронно управление