Закон за търговския регистър

Закон за търговския регистър

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Коментар
Автор:
Димитров, Г., Калайджиев, А., Белазелков, Б., Йорданова, М., Марков, Д.
Година на издаване:
2007
Издателство:
Център за изследване на демокрацията
ISBN:
978-954-477-156-0
Обем:
323 страници
Формат:
А5
Анотация:
В почти всички държави - членки на Европейския съюз, са въведени или в момента се въвеждат системи за регистрация на търговците, които значително улесняват започването и извършването на търговска дейност, достъпа и разпространението на информация. Общото между тях, което позволява постигането на тази цел, е наличието на единни и централизирани бази данни, които предоставят възможност за получаване на информация в различни форми, включително по електронен път и през интернет. В България идеите за реформи в тази сфера трудно си пробиват път и осъществяването им в практиката все още е предстоящо.
Забележки:

Website: www.csd.bg

Книгата е достъпна само на български език.

Каталог:
Електронна търговия