ГИС в държавната политика

ГИС в държавната политика

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Употребата на географска информация за по-ефективно управление
Автор:
Грийн, Р.
Година на издаване:
2000
Издателство:
ESRI Press
ISBN:
1-879102-66-8
Обем:
101 страници
Формат:
А5
Анотация:
ГИС е мощна технология, която позволява виртуално неограничено количество данни да бъде свързано с определено географско местоположение. Заедно с дигитална карта, ГИС позволява на потребителя да вижда региони, държави, квартали или хора, които живеят в тях с безпрецедентна яснота, показвайки информацията на нива, включително демографски тенденции, видове почви, нива на доход, изборни тенденции, нива на бедност, нива на замърсявания, епидемии, предпочитания на потребителите към определени стоки и др. – списъкът е безкраен. ГИС също така позволява инкорпорирането на приложения за анализ на взаимовръзките между отделните масиви от информация.
Забележки:

Website: www.esri.com

Книгата е достъпна само на английски език.

Каталог:
Други