Да свържем света

Да свържем света

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Уеб-базирани ГИС услуги
Автор:
Танг, У., Селууд, Ж.
Година на издаване:
2003
Издателство:
ESRI Press
ISBN:
1-58948-075-9
Обем:
164 страници
Формат:
А5
Анотация:
Уеб-базираните ГИС услуги комбинират две мощни възможности на технологиите: ГИС (анализ и интеграция) и световната мрежа, осигуряваща повсеместна свързаност. Резултатите от синергията за широко разпространение: лесни за откриване данни и нови начини за споделяне на аналитични приложения, достигащи до много по-големи групи от хора.
Забележки:

Website: www.esri.com

Книгата е достъпна само на английски език.

Каталог:
Други