Правосъдието в дигиталната ера

Правосъдието в дигиталната ера

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
Аналитичен доклад
Автор:
Д-р Георги Димитров и колектив
Година на издаване:
2008
Издателство:
Център по право на информационните и комуникационните технологии
Обем:
218 страници
Формат:
А4
Анотация:
В аналитичния доклад са засегнати въпроси като политиките на ЕС в борбата с кибер-престъпленията, нуждата от нови правни разпоредби, нарушенията на авторските права в интернет, порнографията в Интернет, фалшификация на кредитни карти, електронните доказателства и наказателните производства, свързани с кибер-престъпленията, изискванията за информационна сигурност и др.
Забележки:

Докладът е разработен по проект "Правосъдие в дигиталната ера - Укрепване на капацитета на магистратите на България и Румъния при разследване, обвинение и осъждания в случаи, включващи киберпрестъпления".

Докладът е достъпен на български и английски език.

Каталог:
Интелектуална собственост, Защита на личните данни, Компютърни престъпления