Информационно общество и правата върху интелектуалната собственост

Информационно общество и правата върху интелектуалната собственост

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
-
Автор:
Колективен труд под редакцията на доц. д-р Красимир Петков
Година на издаване:
2006
Издателство:
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
ISBN:
10: 954-07-2461-9; 13: 978-954
Обем:
207 страници
Формат:
А4
Анотация:
Настоящият сборник съдържа преведени от английски на български език материали (доклади и презентации) от семинара "Информационно общество и правата върху интелектуалната собственост", проведен на 10 - 11.3.2006 г. в София, осъществен в рамките на международния проект PropEur.Основната цел на проекта е разкриването и изследването на нови модели за управление на правата върху интелектуалната и материалната собственост.
Забележки:

Докладът е достъпен само на български език.

Каталог:
Интелектуална собственост